Frithjof Kristian Carlsen + Inga Giagara Ofstad

Barn  ‎(8 children)‎
Thor Carlsen ‎(I823)‎
Død  
Rachel Annie Birgitte Raaby Carlsen ‎(I9)‎
Født 20. juni 1900 25 21 Sydnes, Bergen, Bergen, Hordaland, Norge
Død 1958 ‎(Alder 57)‎ Bærum sykehus, Sandvika, Bærum, Akershus, Norge
Esther Arvida Carlsen ‎(I821)‎
Født 21. august 1903 28 24 Nedre Engen, Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Judith Amanda Carlsen ‎(I826)‎
Født 6. september 1910 35 31 , Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Thor Raaby Carlsen ‎(I824)‎
Født 2. april 1915 40 36 Trondheim

Foreldre: Grandparents
Frithjof Kristian Carlsen ‎(I25)‎
Født 6. mars 1875 31 36 Sandvig, Nærøy, Vikna, Nord-Trøndelag, Norge
Edvard Matthæus Karlsen ‎(I1875)‎
Født 8. juli 1843 30 24 Binderø, Nærøy, Vikna, Nord-Trøndelag, Norge
F656
Anna Paulina Raaby Helgesdtr ‎(I1876)‎
Født 16. august 1838 37 30 Sørgjeslingan, Nærøy, Vikna, Nord-Trøndelag, Norge

Inga Giagara Ofstad ‎(I26)‎
Født 2. april 1879 29 32 Ofstad, Nærøy, Vikna, Nord-Trøndelag, Norge
Anton Matheus Johansen Ofstad ‎(I1877)‎
Født 7. juli 1849 28 24 Ofstad, Nærøy, Vikna, Nord-Trøndelag, Norge
F657
Bergitha Gabrielsdatter ‎(I1878)‎
Født 1847 37 36 Ytterøen


Familie-opplysninger   (F6)
Ekteskap 1900
Bosted 1902 , Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Nedre Møllenberg Gade 103


Vis detaljer Kilde: Adressebog for Trondhjem 1902-1903
Publikasjon: Adressebog for Trondhjem 1902-03, Trettende udgave, H. Moe's Bog- & Accidentstrykkeri, 1902
Dokument referanse:  ­http­://­trhweb­.­trondheim­.­folkebibl­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1902­/­3_7_20030206_125930­.­pdf­
  Kildetekst: Møllenberg Gade, Nedre - 103 - Karlsen, F., Brødkjører
Datakvalitet (0-3): 1


Note: Nedre Møllenberg gt 103 låg i utløpet til Innherredsvegen. Da Innherredsvegen vart utvida til motorveg måtte bygget ofrast og nr. 101 er i dag siste nr. i denne vegen.
Trondheim: Krysset mellom Innherredsvn og Nedre Møllenberg gtTrondheim: Krysset mellom Innherredsvn og Nedre Møllenberg gt


Bosted 8. november 1903 Sundlandsmindes Grund, Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Nedre Engen


Vis detaljer Kilde: Ministerialbok nr. 604A20I ‎(1901-1906)‎, Bakklandet ‎(Bakke)‎, Sør-Trøndelag fylke
Publikasjon: Sør-Trøndelag fylke, Bakklandet (Bakke), Ministerialbok nr. 604A20I (1901-1906)
Dokument referanse:  ­http­://­www­.­arkivverket­.­no­/­URN­:­kb_read­?­idx_kildeid­=­2351­&­idx_id­=­2351­&­uid­=­ny­&­idx_side­=-­131­
  Kildetekst: Nedre Engen, Indherredsveien.
Datakvalitet (0-3): 1

Bosted 1904 Sundlandsmindes Grund, Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Nedre Engen


Vis detaljer Kilde: Adressebog for Trondhjem 1904-1905
Publikasjon: Adressebog for Trondhjem 1904-05, Fjortende Udgave, Trondhjem, H.Moe's Bog- & Accidentstrykkeri, 1904
Dokument referanse:  ­http­://­trhweb­.­trondheim­.­folkebibl­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1904­/­3_9_20030219_102856­.­pdf­
  Date of entry in original source: 1904
  Kildetekst: ‎(side 120)‎ Karlsen, - Frithjof, Brødkjører, Sundlandsm Gr.
Datakvalitet (0-3): 1

Bosted 1905 , Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Innherredsveien 68b


Vis detaljer Kilde: Adressebog for Trondhjem 1905-1906
Publikasjon: Adressebog for Trondhjem 1905-06, Femtende udgave, H. Moe & Co.s Forlag, 1905 (skanna)
Dokument referanse:  ­http­://­trhweb­.­trondheim­.­folkebibl­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1905­/­3_7_20030523_143732­.­pdf­
  Kildetekst: Karlsen, Frithjof, Brødkjører, Indherredsv. 68 b
Datakvalitet (0-3): 1
Adressebog for Trondhjem 1905-1906, side 135Adressebog for Trondhjem 1905-1906, side 135Bosted 1907 , Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Engen


Vis detaljer Kilde: Adressebog for Trondhjem 1907
Publikasjon: Adressebog for Trondhjem 1907, Sextende Udgave, H. Moe & Co., Centraltrykkeriet i Trondhjem, 1907
Dokument referanse:  ­http­://­www­.­tfb­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1907­/­3_7_20030619_132435­.­pdf­
  Kildetekst: Karlsen, - Frithjof, Brødkjører, Engen
Datakvalitet (0-3): 1

Bosted 1908 , Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Mellemveien 22


Vis detaljer Kilde: Trondhjems adressebog 1908-1909
Publikasjon: Trondhjems adressebog (juli 1908-juli 1909), Syttende Udgave, Centraltrykkeriet i Trondhjem, 1908
Dokument referanse:  ­http­://­www­.­tfb­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1908­/­3_7_20031015_141323­.­pdf­
  Kildetekst: Carlsen, - F. Chr., Brødkjører, Mellemveien 22
Datakvalitet (0-3): 1

Trondheim: Mellomvn 22Trondheim: Mellomvn 22


Bosted 11. februar 1909 Tinglyst ektepakt, Trondheim

Bosted 1911 , Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Thomas Angells gt. 14


Vis detaljer Kilde: Trondhjems adressebog 1911-1912
Publikasjon: Trondhjems Adressebog 1911-1912, Nittende Utgave, Trondhjem, A/S Adresseavisens Bok- & Akcidentstrykkeri, 1911
Dokument referanse:  ­http­://­trhweb­.­trondheim­.­folkebibl­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1911­/­3_7_20031210_122020­.­pdf­
  Kildetekst: ‎(side 92)‎ Carlsen, - Fritjof, Brødkjører, Th. Angellsgt. 14
Datakvalitet (0-3): 1

Trondheim: Thomas Angells gt. 14Trondheim: Thomas Angells gt. 14


Bosted 1913 , Bakklandet, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Thomas Angells gt. 14


Vis detaljer Kilde: Trondhjems adressebog 1913
Publikasjon: Trondhjems Adressebog 1913, Tyvende Utgave, Trondhjem, A/S Adresseavisens Bok- & Aksidenstrykkeri, 1913
Dokument referanse:  ­http­://­trhweb­.­trondheim­.­folkebibl­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1913­/­3_7_20040423_143308­.­pdf­
  Kildetekst: ‎(side 99)‎ Carlsen, - F. Chr., Chauffør, Th. Angells gt. 14
Datakvalitet (0-3): 1

Trondheim: Thomas Angells gt. 14Trondheim: Thomas Angells gt. 14


Bosted 1914 , , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Prinsens gate 10 b


Vis detaljer Kilde: Trondhjems adressebog 1914
Publikasjon: Trondhjems adressebog, 21de Utgave, Trondhjem, A/S Adresseavisens Bok- & Akcidenstrykkeri, 1914
Dokument referanse:  ­http­://­trhweb­.­trondheim­.­folkebibl­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1914­/­3_7_20040623_121316­.­pdf­
  Kildetekst: ‎(side 173)‎ Karlsen, Fridtjof, Chauffør, Prinsensg. 10 b
Datakvalitet (0-3): 1


Note: Dette er første gong sidan 1907 at etternamnet er skrive med K i Adressebogen. Her kjem også varianten Fridtjof med 'd' i førenamnet i det alfabetiske registeret, medan han i gateregisteret står som Karlsen Firthjof Chaffeur.
Bosted 1915 , , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Adresse:
Prinsens gate 10 b


Vis detaljer Kilde: Trondhjems adressebog 1916
Publikasjon: Trondhjems adressebog 1916 (aargang 1915-1916), 22de Utgave, Trondhjem, A/S Adresseavisens Bok- & Akcidenstrykkeri, A/S Nidaros & Trøndelagens Trykkeri, 1915
Dokument referanse:  ­http­://­trhweb­.­trondheim­.­folkebibl­.­no­/­db­/­adresseboktrondheim­/­1916­/­3_7_20041026_134144­.­pdf­
  Kildetekst: ‎(side 107)‎ Carlsen, - F.Chr., Automobilforr., Prinsensg. 10b
Datakvalitet (0-3): 1

Sist endret 14. august 2008 - 21:00:43 - Sist oppdatert av: KHR